Biochemie (2006-2007)

De cursus biochemie om vat 2 grote delen. In de beschrijvende biochemie komen de verschillende biomoleculen aan bod (lipiden, sachariden, nucleïnezuren, aminozuren en eiwitten). Dit stuk eindigt met een grondige studie van de enzymen en hun kinetiek. In het metabolisme worden een aantal biochemische routes stap voor stap geanalyseerd (glycolyse, Krebs-cyclus, oxidatieve fosforylatie, katabolisme van vetzuren). De interactie tussen deze verschillende routes wordt eveneens belicht.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
Studenten kunnen de structuur van biomoleculen kennen of herkennen en hun samenhang interpreteren. Studenten kunnen een relatie leggen tussen de chemische structuur en de eigenschappen van biomoleculen in waterig midden. Studenten kunnen de relatie leggen tussen het gedrag van biomoleculen in water en hun biologische functies. Studenten hebben inzicht in de regulatie en kinetiek van enzymen. Studenten hebben inzicht in de metabole processen en de controle mechanismen die deze bepalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De opleidingsonderdelen van het eerste jaar die de studenten met succes gevolg moeten hebben: algemene chemie (deel 1+2), bio-organische chemie, biologie

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Stilman, L. ( 2006).Nota's bij de cursus Biochemie. Onuitgegeven nota's bij de cursus voor het tweede jaar van de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie Geel. STIHO-project: Interactief leerplatvorm voor biochemie en moleculaire biologie (2003)\\ARCHIMEDES\doc_intern\Dag\Biowetenschappen\Bio\2bio\stihobiochemie\def\biochemie\biomoleculen\biomoleculenframe.htm

C. Aanbevolen leermiddelen

Schuit,F.(2000). Medische Biochemie. Een moleculaire benadering van de Geneeskunde. Van Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Een bonuspunt kan in de loop van het jaar behaald worden. Studenten kunnen steeds terecht met vragen bij de docent, ofwel per mail, ofwel na afspraak.
OA:
06021690
Code:
06021690
Vakcoördinator:
Lisbeth Stilman
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands