Vennootschapsbelasting (2006-2007)

Inleiding: Karakteristieken van de vennootschapsbelasting. Hoofdstuk 1: Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Hoofdstuk 2: De aangifteprocedure in de vennootschapsbelasting. Hoofdstuk 3: Vaststelling van de belastbare grondslag. Hoofdstuk 4: De aftrekbare beroepskosten van vennootschappen. Hoofdstuk 5: De belastbare reserves. Hoofdstuk 6: De vrijgestelde reserves. Hoofdstuk 7: Verworpen uitgaven. Hoofdstuk 8: Uitgekeerde dividenden. Hoofdstuk 9: Eerste bewerking: vaststelling van de fiscale winst/verlies. Hoofdstuk 10: Tweede bewerking: omdeling van de winst naar de oorsprong. Hoofdstuk 11: Derde bewerking: aftrek van niet-belastbare bestanddelen. Hoofdstuk 12: Vierde bewerking: aftrek van DBI en VRI. Hoofdstuk 13: Vijfde bewerking: aftrek van vorige verliezen. Hoofdstuk 14: Zesde bewerking: investeringsaftrek. Hoofdstuk 15: Beperking van de fiscale aftrekken. Hoofdstuk 16: Tarief van de vennootschapsbelasting. Hoofdstuk 17: Verrekeningen van voorheffingen en voorafbetalingen. Hoofdstuk 18: Algemene oefenening.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen vertrekkende vanuit een jaarrekening van een NV of een BVBA de aangifte in de vennootschapsbelasting invullen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Wim Van Kerckhoven, Praktisch Vennootschapsbelasting, 2006, De Boeck, 450 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek

B. Omschrijving

Oplossen van een casus
OA:
08271620
Code:
08271620
Vakcoördinator:
Geert Van Eynde
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands