levensmiddelentechnologie (2006-2007)

Inleiding tot de eenheidsbewerkingen Zuivelproducten - centrifugatie en homogenisatie - kaas - yoghurt - boter en botermelk - consumptie-ijs Bierbereiding

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, ge├»nspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De studenten kunnen het processchema van de verschillende producten beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de werking van de gebruikte apparatuur beschrijven en verklaren. De studenten kunnen verbanden leggen tussen de verschillende productiestappen. De studenten kunnen de juiste terminologie gebruiken om deze productieprocessen te beschrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Kennis van dierlijke en plantaardige grondstoffen Algemeen technologisch inzicht Biochemie

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Claes Johan, 2004, Levensmiddelentechnologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202290
Code:
03202290
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands