Werkplaatstechnieken lab (2006-2007)

-DRAAIEN -snijgereedschap: beitels -keuze draaiparameters -bediening machine -uitwendig draaien -FREZEN -snijgereedschap: frezen -keuze freesparameters -bediening machine -vlak frezen, groef en schuin vlak frezen -BOREN EN DRAAD TAPPEN -snijgereedschap: boren en tappen -toerentalkeuze en bediening machine -gaten boren en draad tappen in freeswerkstuk -LASSEN -algemeenheden -elektrisch booglassen -autogeen lassen -beschermgas lassen (MAG)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Elektromechanische beproeven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05211261
Code:
05211261
Vakcoördinator:
Guido Mertens
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands