Successierechten (2006-2007)

Registratierechten - Algemeen Deel : De registratie van akten - Bijzonder Deel : De verschillende akten zoals o.a. huwelijkscontracten en wijziging huwelijksvoorwaarden, verkopen van onroerende goederen, openbare verkopen van lichamelijke roerende goederen, hypothecaire leningen, vennootschappen, adoptie, echtscheiding, schenkingen, ascendentenverdeling, testamenten. Successierechten : o.a. de plicht tot indienen van een aangifte van nalatenschap, opstelling van de akte.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De student heeft inzicht in de registratie van akten en weet hoe dat voor verschillende akten dient te gebeuren. De student heeft inzicht in de successsierechten en weet hoe de verschillende aspecten van de aangifte van nalatenschap in concreto werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Weyts, L., Grondige studie van het registratie- en successierecht, Acco, Leuven, 2005

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08272380
Code:
08272380
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands