Ruimtelijke Ordening (2006-2007)

Vertrekkende van de complexe bestaande ruimtelijke situatie in Vlaanderen krijg je inzicht in de ruimtelijke planningsprocessen met plandocumenten en voorschriften. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je werken met uitvoeringsplannen, voorschriften, structuurplannen en vergunningen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293540
Code:
03293540
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands