Machineveiligheid (2006-2007)

De Europese richtlijnen en normen zijn de leidraad in deze cursus.
 • Het eerste deel handelt over de machinerichtlijn binnen de totale context van veiligheid.
 • Het tweede deel van de cursus behandelt de risicobeoordeling/-reductie van een machine (EN1050, Kinney) en gaat in op de mogelijkheden om de risico's te reduceren.
 • Het derde deel behandelt de rsisicoreductie d.m.v. het gebruik van besturingstechnische veiligheidsfuncties (EN954.1)

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
Toelichting:
De bachelor in ET kan de belangrijkste krachtlijnen uit de machinerichtlijn in groep bespreken, en de resultaten op papier zetten met het oog op het formuleren van concrete handelingen die de veiligheid van machines verhogen. De bachelor in ET kan in team een risicoanalyse uitvoeren op een machine en voorstellen formuleren ter verbetering van de veiligheid van deze machine. Hij/zij kan zijn voorstellen verdedigen tegenover specialisten (bv. een controle-orgaan) De bachelor in ET kan beveiligingsapparatuur selecteren uit het aanbod van fabrikanten en deze keuze motiveren tegenover specialisten (bv. een controle-orgaan) De bachelor in ET kan elektrische schema's opbouwen die veiligheidstechnisch correct zijn.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Elektriciteit, 1ET - Elektrische machines, 2ET
 • Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Mondelaers Eric, 2005, Machineveiligheid, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Dhr. Ing. N.W. de With, Handboek Machineveiligheid, Pilz Benelux, ISBN : 90-9015094-3

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210635
Code:
05210635
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands