Pedagogisch didactische vorming 2 (2006-2007)

Doelen Didactische werkvormen Ontwikkelingspsychologie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen specifieke voorkennis nodig

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

* Onuitgegeven cursussen van de docent: Doelen: overbodig of noodzakelijk Didactische werkvormen Ontwikkelingspsychologie: introductie * Handboeken: Laevers, F., Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs, Leuven: CEGO, 2004. Struyven, K. Sierens, E. e.a. Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent. Handboek voor (toekomstige) leerkrachten en opvoeders. Leuven: Lannoo Campus, 2004,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie
 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • individuele taak

B. Omschrijving

schriftelijk examen: 85 % van het totaal individuele taak: 15 % van het totaal
OA:
11267230
Code:
11267230
Vakcoördinator:
Ann Verheyen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands