Toegepaste mechanica lab (2006-2007)

TOEGEPASTE MECHANICA LAB: - balanceren; - centrifugaalpompen; - hydrauliek; - koelinstallatie/warmtepomp; - uitlijningstechnieken; - axiaal-ventilator; - radiaal-ventilator; - zuigercompressor; - geluidsmetingen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
Toelichting:
-De bachelor in elektromechanica kan de begrippen aangebracht in de theorie verwerken en aantonen bij de verschillende labo-opgaven. -De bachelor in elektromechanica kan de meetresultaten verwerken en interpreteren om teneinde correcte en objectieve resultaten te bekomen. -De bachelor in elektromechanica kan in groepsverband werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen. Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - pneumatiek en hydrauliek (2EM); - pompen en ventilatoren (2EM). Studenten bezitten de volgende competenties: - zie pneumatiek en hydrauliek 2EM; - zie pompen en ventilatoren 2EM.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Doucet Jan, 2005, cursus toegepaste mechanica lab. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210435
Code:
05210435
Vakcoördinator:
Jan Doucet
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands