Wet op de jaarrekennig (2006-2007)

Hoofdstuk 1: Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de onderneming Hoofdstuk 2: KB 12/09/1983 tot uitvoering Wet 17/07/1975 op de boekhouding Hoofdstuk 3: Uittreksels uit het wetboek van vennootschappen Hoofdstuk 4: Uittreksels KB 30/01/2001 tot uitvoering van wetboek van vennootschappen Hoofdstuk 5: KB van 12/09/1983 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Hoofdstuk 6: Verkort en Volledig schema van de jaarrekening

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Vereiste voorkennis: cursus algemeen boekhouden in het eerste jaar,

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Boekhoudwetgeving

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat na afspraak
OA:
08271270
Code:
08271270
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands