Communicatieve vaardigheden (2006-2007)

Communicatie in het Nederlands: De onderwijsactiviteit concentreert zich op twee zaken: enerzijds een grondige beheersing van de Nederlandse taal en anderzijds communicatieve vaardigheden. Diverse aspecten van de schriftelijke taalbeheersing komen aan bod: spelling, syntaxis, formulering en stijl. In het onderdeel zakelijke correspondentie behandel je : prijsaanvraag, offerte, spontane offerte, tegenofferte...

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
Je kan correct Nederlands schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten. Verder kan je zelfstandig een bibliografie opstellen. Je kan je op een lezergerichte manier schriftelijk in het Nederlands uitdrukken, ook in bedrijfseconomische contexten. Je kan zelfstandig teksten lezen, begrijpen, en verwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursus bouwt verder op de eindtermen van het secundair onderwijs.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- Communicatie in het Nederlands: cursus samengesteld door de docenten. - BAECKENS, Roger en MEUKENS, Peter, 2003. Zakelijke communicatie. Vierde herwerkte uitgave, Kapellen, Pelckmans.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02240550
Code:
02240550
Vakcoördinator:
Tessa Hines
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands