wiskunde oef (2006-2007)

Oefeningen ter ondersteuning van de OA wiskunde

A. Algemene competenties

  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
Toelichting:
Voor details zie OA Wiskunde. Je krijgt materiaal om het methodisch handelen in te oefenen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
Toelichting:
Inoefenen van de aangeboden soorten van berekeningen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

zie OA wiskunde

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Kerckhoven, M. (2006). Oefeningen Wiskunde 2 II. Onuitgegeven nota's, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement IIBT. Van Kerckhoven, M. (2006). Vademecum Wiskunde. Onuitgegeven nota's, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement IIBT.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

In de loop van de lessen zijn er ook testen, de punten daarop tellen voor 20% mee in het examen van de eerste zittijd. Deze punten vervallen voor het examen van de tweede zittijd
OA:
03200117
Code:
03200117
Vakcoördinator:
Marc Coppens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands