Webdesign en -ontwikkeling (2006-2007)

je leert statische webpagina's te bouwen met behulp van het Macromedia pakket Dreamweaver 8. Flashanimaties maken voor websites in Flash 8. De frame-by-frame animatie, het maken van shape tweens en motion tweens en het werken met time-line-effecten komen hierbij aan bod. Inleiding in het werken met Photoshop CS 2.0 om zelf beeldmateriaal voor websites te maken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Leren omgaan met de nieuwe media. Zelf kunnen ontwerpen van een website.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen voorkennis vereist

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef
 • permanente evaluatie
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
02244080
Code:
02244080
Vakcoördinator:
Tinne Van Echelpoel
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands