Anorganische chemie 1 - oefeningen (2006-2007)

De oefeningen die aan bod komen zijn toepassingen op de theorie van de cursus 'anorganische chemie 1'. Oefeningen over volgende onderwerpen worden gemaakt : -het chemisch tekenschrift -hoeveelheidsuitdrukkingen, gehalteuitdrukkingen -wet van behoud van massa -gaswetten -bepalen van de samenstelling van een verbinding -stoechiometrische berekeningen -naamgeving in de scheikunde -atoommodel van Bohr -chemische reacties

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
Toelichting:
De student kan, uitgaande van een aantal gegevens, een oplossingsstrategie ontwikkelen en uitwerken, om zo tot de juiste oplossing van de oefening te komen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
De student kan een complexe set van gegevens verwerken tot de juiste gegevens die nodig zijn om een oefening op te lossen.

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Jan Pauwels, 2006, TLO anorganische chemie. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 40 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

Tijdens het eerste deel van de les worden een aantal oefeningen klassikaal gemaakt. Daarna maken de studenten individueel een aantal opgelegde oefeningen. Indien de studenten hierbij problemen ondervinden, kunnen zij hulp vragen aan de begeleidende docent.

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen bestaat uit 4 of 5 oefeningen. De studenten hebben een formularium ter beschikking.
OA:
03290031
Code:
03290031
Vakcoördinator:
Sacha Van den broeck
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands