Basisverbredingspakket: vennootschapswetgeving (2006-2007)

De begrippen 'vennootschap' en 'handelsvennootschap' De verschillende vennootschapsvormen met hun kenmerken. Behandelde topics: oprichting, kapitaal, effecten, organen, controle, aansprakelijjkheid, nietigheid en ontbinding.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Backx, B., Beginselen van vennootschapsrecht, ACCO, meest recente uitgave

C. Aanbevolen leermiddelen

Wetboek Vennootschappen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08271200
Code:
08271200
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands