Project Algemene Vakken Praktijk (2006-2007)

 • Stagebegeleiding
 • Geïntegreerde Proef
 • Leerlingen voorbereiden op solliciteren, empowerment
 • Deeltijds Beroepsonderwijs
 • Vakgroepen PAV
 • Jaarplanning
 • Modularisering in BSO
 • Begeleiding en inspectie van het vak

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • ben je op de hoogte van de organisatie van de geïntegreerde proef en het aandeel van de leraar algemene vakken hierin
 • ken je verschillende strategieën om leerlingstagiairs te begeleiden, contacten met de bedrijven te onderhouden
 • ken je het systeem van mini-ondernemingen
 • kun je een functionele planning maken voor de periode waarin je hebt lesgegeven
Als inhoudelijk expert
 • ken je de specifieke aanpak in het deeltijds beroepsonderwijs
Als innovator
 • weet je hoe modulair onderwijs georganiseerd wordt
 • weet je wat de gevolgen zijn voor de algemene vakken
 • kun je praktijkgerichte opdrachten uitwerken waarin algemene vakken geoefend worden
Als lid van een schoolteam
 • weet je hoe een vakwerkgroep functioneert
Als lid van de onderwijsgemeenschap
 • weet je waarvoor je een beroep kunt doen op de begeleidingsdiensten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Deze module situeert zich naar het einde van de opleiding toe.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus PAV in praktijk. Module 3.3.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • Andere: getuigen, contacten stagescholen, casestudies, pre

B. Omschrijving

A. Types

 • Andere: Nl: continuous assessment

B. Omschrijving

 • permanente evaluatie 100%
 • derde examenperiode: taak
OA:
11261713
Code:
11261713
Vakcoördinator:
Marc Keersmaekers
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands