Sociale vaardigheden (2006-2007)

De studenten vergroten hun zelfinzicht en ontwikkelen de sociale vaardigheden die nodig zijn om vlot en efficiënt te kunnen samenleven en samenwerken. De volgende onderwerpen komen aan bod: - het individu en de groep - non-verbale communicatie - observeren en feedback - assertiviteit - communicatieniveaus en besluitvorming in groepen - rollen in groepen - omgaan met stress

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De studenten worden gemotiveerd om samen te werken en te communiceren in een groep of een team. Zij: - verwerven inzicht in hun eigen persoonlijkheid; - verwerven inzicht in het groepsgebeuren en hun persoonlijke rol daarin; - hebben oog voor individuele verschillen en gevoeligheden en kunnen omgaan met de spanning tussen product, procedure en proces; - kunnen vanuit hun eigen ervaring reflecteren op de werking en de dynamiek van een taakgerichte groep.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen Internationale studenten moeten Nederlands niveau 4 gehaald hebben.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

DE PEUTER, Dirk, 2007. Sociale vaardigheden. Niet-gepubliceerd cursusmateriaal.

C. Aanbevolen leermiddelen

- REMMERSWAAL, Jan, 2001, Handboek Groepsdynamica, uitgeverij Nelissen, Soest. - CLAES, M.T., 2002, Culturele Waarden en Communicatie in Internationaal Perspectief, Coutinho. - ANTONS, Klaus, Groepsdynamica in Praktijk, Samson Social en Culturele Reeks.

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02243050
Code:
02243050
Vakcoördinator:
Dirk De Peuter
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands