Strafrecht en strafvordering (2006-2007)

Strafrecht: het beschrijven van het geheel der rechstregels waardoor bepaalde menselijke gedragingen strafbaar worden gesteld en gesanctioneerd, m.a.w. het omschrijven van de strafbare gedargingen en het bepalen van de straf. Strafvordering: beschrijving van de scenario's en vormvoorschriften betreffende de opsporing, vervolging en de berechting van misdrijven. Beschrijving van de regels betreffende de organisatie en de werking van politie en van de strafgerechten, alsmede de regels betreffende de tenuitvoerlegging van beslissingen van de strafgerechten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Strafrecht: Stevens, L., Cursus Ministerie van Justitie Strafvordering: Declercq, L., Cursus Ministerie van Justitie

C. Aanbevolen leermiddelen

Van Den Wyngaert, C., Strafrecht en Strafprocesrecht, Maklu

A. Types

 • hoorcollege
 • Andere: Bezoek aan gevangenis

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08272370
Code:
08272370
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands