Gezondheidsvoorlichting (2006-2007)

Als sociaal verpleegkundige vervul je een gespecialiseerde functie in de gezondheidszorg. Door het combineren van sociaal werk en vaardigheden als verpleegkundige richt jij je niet alleen op de fysische aspecten van de ziekte maar ook op de beleving door de patiënt en zijn omgeving. In dit oa maak je kennis met verschillende aspecten van het sociaal verpleegkundig werk. Je leert stil staan bij het belang van gvo en gezondheidspromotie. Je richt je aandacht op gezondheidspromotie bij de individuele patiënt door patiëntenvoorlichting. Daarnaast verwerf je een aantal essentiële communicatieve vaardigheden nodig om met de cliënt in interactie te treden. Tot slot leer je, vertrekkende vanuit de kernsivisie op sociale verpleegkunde de kerntaken en de basiscompetenties essentiëel binnen het werk van de sociaal verpleegkundige.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C13 Preventief zorgverlenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Baldewijns K., Van Gestel D., Peeters J.(2006) Gezondheidsvoorlichting, Onuitgegeven nota's bij de cursus voor het tweede jaar verpleegkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement gezondheidszorg Lier

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
07282060
Code:
07282060
Vakcoördinator:
Karolien Baldewijns
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands