Geriatrische pathologie (2006-2007)

OA Geriatrische pathologie: In de lessen geriatrische pathologie komen verschillende voor ouderen relevante pathologieën aan bod. Deze zijn opgedeeld in: het cardiovasculair stelsel (Bijv. acuut en chronisch hartfalen, longoedeem, hypertensie orthostatische hypotensie, ritmestoornissen), het respiratoir stelsel (Bijv. pneumonie, tuberculose, longembool, griep), het centraal zenuwstelsel (Bijv. CVA, TIA, Ziekte van Parkinson, het oog) en cognitieve stoornissen (Bijv. delier, dementie, depressie)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus: Krekelbergh. (2005). OA Geriatrische pathologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Lier.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
07282040
Code:
07282040
Vakcoördinator:
Lore Kayaert
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands