Duits: Seminarie tolken (2006-2007)

De cursus tolken omvat vooral gesproken dialogen (op klankband of video) die consecutief en met behulp van notities uit het Duits in het Nederlands worden vertaald. De teksten worden eerst integraal beluisterd en daarna in delen beluisterd en vertaald. De gesprekken worden allemaal uit het bedrijfsleven gepikt en bevatten verkoopsgesprekken, interviews over een bedrijf, reacties op bijvoorbeeld een reorganisatie enzovoort. Ook items met internationaal nieuws maken deel uit van het pakket, omdat die geen specifieke voorkennis veronderstellen die de gesproken teksten onbegrijpelijk maakt.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
Tolken: - De studenten moeten teksten (interviews) en gesprekken consecutief kunnen vertalen, zowel zin per zin als samenvattend.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eindcompetenties van het overeenkomstige vak in het tweede jaar. - de studenten hebben de volgende vakken met succes gevolgd: - de studenten hebben de volgende cursussen en boeken vooraf doorgenomen: - de studenten hebben de volgende competenties reeds verworven:

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Geen specifieke literatuur, wel een intensief gebruik van het internet bij de zoektocht naar de juiste verklaringen en vertalingen. Van Geel, Jan 2005 Eerste Hulp Bij Vertalen (thematische lijst met websites)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • groepswerk
  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241931
Code:
02241931
Vakcoördinator:
Jan Van Geel
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Duits