Algemene uitvoeringstechnieken (2006-2007)

De gebruikelijke bewerkings-en verwerkingstechnieken van metalen, textiel, gips, leder en kunststof uitgevoerd. Nadat de basistechnieken zijn ingeoefend gaan we over op de fabricatie en de aanpassing van enkele orthesen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden.
  • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
Toelichting:
Studenten kunnen metaal, textiel, gips, leder en kunststof bewerken. Studenten kunnen een maatname verrichten op mekaar. Studenten kunnen een eenvoudige orthese/bandage vervaardigen. Studenten kunnen apparaten evalueren en aanpassen waar nodig. Extra competenties: Studenten kunnen snel en correct werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Kirsten Vandermeulen, Liesbet Diestelmans, Bert Laermans, 2005 uitvoeringstechnieken, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

Studenten volgen praktijksessies, tijdens deze praktijksessies kunnen zij vragen stellen.
OA:
06022100
Code:
06022100
Vakcoördinator:
Liesbet Diestelmans
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands