Warenwetgeving (2006-2007)

Hedendaagse problemen m.b.t. de voeding (chemische en biologische verontreiniging) Het ontstaan van de eetwarenwetgeving, principes van de warenwetgeving Basisreglementen, horizontale en verticale reglementen Analyse van de wet van 24 januari 1977 Reglementering van de toevoegsels, aroma's en technologische hulpstoffen: nummering van de additieven, toxicologische evaluatie van het gebruik van additieven (Acceptable Daily Intake) Reglementering van de contaminanten Reglementering van producten andere dan voedingsmiddelen Reglementering van etikettering en reclame van voedingsmiddelen Reglementering van samenstelling en benaming van voedingsmiddelen Structuur en opbouw van de warenwetgeving: reglementering van: fabricage- en bewaarmethoden, van in- en uitvoer, van de hygiƫne, van de controle, van schadelijke waren, van prijzen en hoeveelheden, analysemethoden voor voedingsmiddelen, toevoegsels en contaminanten en voor producten andere dan voedingsmiddelen De Belgische warenwetgeving en de Europese regelgeving

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten leren werken met wetteksten, de structuur en opbouw van de warenwetgeving leren kennen en gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292350
Code:
03292350
Vakcoördinator:
Rob Van Deun
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands