Netwerkbeveiliging en beheer van databanken (2006-2007)

- Situering van IT beveiliging - Beschermen van Informatie - Enkele typische aanvallen op Windows - Firewalls - Encryptie - Algemene kwetsbaarheden van Informatiesystemen - Risico Analyse

A. Algemene competenties

 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
De student kan analyseren. De student kan oplossingen uitwerken. De student kan projectmatig werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

TCP/IP, Windows XP, Linux

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursusmateriaal

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

De theorie wordt in hoorcolleges' gegeven, afgewisseld met een groepswerk waarbij elke groep een thema uit een lijst kiest en dit uitwerkt.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

De eerste zittijd bestaat uit een groepswerk en een schriftelijk examen, waarvan 50% meerkeuzevragen zijn. De tweede zittijd is een mondeling examen.
OA:
02242801
Code:
02242801
Vakcoördinator:
Bram Mennes
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands