communicatie en marketing (2006-2007)

Begrip communicatie Verbale en non- verbale communicatie (lichaamstaal) Enkele communicatietheorie├źn: Feed-backtheorie, Transactionele analyse Presenteren (voorbereiding, eigenlijke presentatie, nazorg) Vergadertechnieken (Rol van de voorzitter, de secretaris, de deelnemers), marketingtechnieken.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
Toelichting:
Communicatie en probleemoplossend denken in praktische situaties. Inzicht in de marketingmixt.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
Toelichting:
Communicatie en marketing: - Studenten kunnen presentaties en demonstraties geven. - Studenten kunnen participeren aan vergaderingen als voorzitter,secretaris of deelnemer. - Studenten kunnen kritische taakgesprekken voeren. - Studenten kunnen hun strategie bepalen bij het voeren van onderhandelingen. Extra competenties - Studenten kunnen verslagen opmaken. - Studenten kunnen evaluatiegesprekken voeren, inzicht in marketingtechnieken. Communicatie en probleemoplossend denken in praktische situaties.Voeren van verkoopsgesprekken. Inzicht in marketingtoepassingen.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
Toelichting:
Transactionele analyse, feed-back en andere theorie├źn kunnen toepassen in de praktische communicatie

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Cursusteksten Overheadprojector, bord

C. Aanbevolen leermiddelen

Geen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Er wordt gebruik gemaakt van diverse didactische hulpmiddelen. Groepsdiscussie wordt gestimuleerd

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

De studenten krijgen een aantal representatieve vragen gespreid over de leerstof. Zij hebben voldoende voorbereidingstijd om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Als zij daarmee klaar zijn volgt het eigenlijk mondeling examen.Er wordt dieper ingegaan op de verstrekte antwoorden Vraagstelling en open discussies worden gestimuleerd.
OA:
03202342
Code:
03202342
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands