Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

Het eerste onderdeel van de cursus RZL beschrijft de rol en de betekenis van een levensbeschouwing. Vervolgens wordt de huidige postmoderne cultuur en de manier waarop mensen er bezig zijn met zingevingvragen geanalyseerd.. In een tweede hoofdstuk maken we een historische terugblik op enkele belangrijke antwoorden die in de loop van de westerse geschiedenis gegeven zijn op deze zinvragen en wordt aandacht besteed aan de actuele relevantie van die antwoorden. Het afsluitend onderdeel van de cursus verkent welke waarden en inzichten de christelijke levensbeschouwing vandaag kan aanreiken.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Algemene competenties: de leerkracht als inhoudelijk expert en als cultuurparticipant . - Beroepshoudingen zoals kritisch denken, leergierigheid en samenwerking zijn belangrijk. - Studenten kunnen de kenmerken en functies van levensvisies en zingevingsystemen toelichten en illustreren aan de hand van concrete voorbeelden. - Studenten kunnen de eigenheid van de postmoderne zinzoeker typeren. - Studenten kunnen de evolutie schetsen en bespreken van het gods- en wereldbeeld doorheen de geschiedenis van de westerse cultuur. - Studenten kunnen de eigenheid van de joods-christelijke levensvisie belichten. - Studenten kunnen de kenmerken van het theïsme en het posttheïsme opnoemen en herkennen. - Studenten kunnen de verschillende antwoorden op de vraag naar zin typeren en bespreken. - Studenten kunnen verwoorden welke waarden en inzichten de christelijke levensbeschouwing vandaag kan aanreiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Mieke Leys, 2006. Religie, Zingeving en Levensbeschouwing. Niet-gepubliceerde cursus,KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
10250010
Code:
10250010
Vakcoördinator:
Mieke Leys
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands