Digitale systemen (2006-2007)

 • Binaire logica en basisfuncties
 • Vereenvoudigen van logische functies
 • Talstelsels en elementaire bewerkingen
 • Combinatorische bouwstenen
 • Flipflops
 • Tellers
 • Toestandsmachines

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
Toelichting:
 • De bachelor in elektromechanica kan het logische schema, de logische vergelijking, de waarheidstabel en het tijdsdiagramma herkennen, uitleggen en omzetten naar een andere vorm waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektromechanica kan een logische vergelijking afleiden en omzetten naar een eenvoudige vorm met oog voor het economische aspect waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert
 • De bachelor in elektromechanica kan de verschillende talstelsels herkennen en het nut van de verschillende talstelsels communiceren. Hij kan er bewerkingen mee maken en ze omzetten naar een andere vorm waarbij hij het resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektromechanica kan een gegeven digitaal combinatorisch probleem voorbereiden en structureren waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen Hij kan met behulp van eigen gekozen combinatorische componenten een schakeling ontwerpen waarbij hij de gegeven probleemsituatie creatief en op een zo goedkoop mogelijk wijze oplost. Hij kan de bekomen oplossing kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren.
 • De bachelor in elektromechanica kan een gegeven praktisch probleem voorbereiden en structureren waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen. Hij kan met behulp van de flipflop als hoofdcomponent een schakeling ontwerpen waarbij hij de gegeven probleemsituatie creatief en op een zo goedkoop mogelijk wijze oplost. Hij kan de bekomen oplossing kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

De Backer Kris / Kenens Liesbeth, 2005, Digitale systemen 1. ISBN:90.356.1184.5, Campinia Media vzw, Geel, 215p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210541
Code:
05210541
Vakcoördinator:
Liesbeth Kenens
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands