Techniek van de buitenlandse handel (2006-2007)

De cursus omvat vier delen. Vooreerst worden de instellingen ter bevordering van internationale handel bestudeerd. In een tweede deel worden de INCOTERMS ICC 2000 technisch maar vooral praktisch behandeld en ingeoefend. Vervolgens wordt de nadruk gelegd op de risico’s inherent verbonden aan internationale handel. In een laatste deel worden incasso's en vooral documentaire kredieten bestudeerd ter indekking van de aangehaalde risico’s. Via het opstellen van import- en exportdossiers komen al de aangeleerde technieken geïntegreerd en praktisch aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
-De studenten moeten een taakomschrijving en de wisselwerking van de belangrijkste bemiddelende instellingen ter bevordering van de Internationale handel kunnen geven. -De studenten moeten aan de hand van een vergelijkende studie het gebruik van de Incoterms in verschillende marktsituaties kunnen toelichten. -De studenten moeten de risico's inherent verbonden aan internationale handel kunnen omschrijven. -De studenten moeten het documentair incasso en het documentair krediet als betalingstechniek in internationale handel kunnen verduidelijken. -De studenten moeten een import- of exportdossier kunnen samenstellen met de nodige handelsdocumenten waarbij de betaling gebeurt met een documentair krediet. -De studenten moeten via de verschillende media-berichten de nieuwste technieken in nationale en internationale handel kunnen toelichten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Brigitte Van Opstal, 2004-2005, Techniek van de buitenlandse handel. Niet gepubliceerde cursus,KHKempen,Geel Incoterms 2000, ICC, Parijs. Brochures i.v.m. Buitenlandse handel en Documentaire Kredieten van de verschillende financiële instellingen De Tijd Nieuwblad Transport

C. Aanbevolen leermiddelen

TEMMERMAN, Walters, 2006, Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck De Tijd Nieuwblad Transport

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241470
Code:
02241470
Vakcoördinator:
Brigitte Van Opstal
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands