Vervoer over het water (2006-2007)

De cursus vervoer over het water behandelt de complete logistieke stroom van goederenvervoer met schepen. Wetgevingen, reglementeringen en documenten zijn dan ook de basis voor deze cursus. Alle betrokken logistieke spelers en hun onderlinge werking komen natuurlijk ook aan bod: rederijen, goederenbehandelaars, scheepsagenten, havenautoriteiten, tussenpersonen. Ook de concrete werking van een haven met als voorbeeld Antwerpen is een onderdeel van het maritieme gebeuren. Bovendien wordt ook het technische aspect van de verschillende schepen en de verschillende ladingen niet vergeten, zodat de vrachtprijs berekend zal kunnen worden. De Europese binnenvaart wordt uitvoerig besproken adhv praktijkvoorbeelden. De keuze van gecombineerd vervoer tov unimodaal vervoer wordt rekenkundig bewezen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten begrijpen het belang van een goede logistieke organisatie van het goederenvervoer over water. Studenten kunnen logistieke problemen oplossen ivm maritiem vervoer en binnenvaart.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zie eindcompetenties van het voorafgaand vak in het eerste jaar.

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

-Weckhuysen Danny, 2004. Zeevervoer, deel 1, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel -Weckhuysen Danny, 2004. Zeevervoer, deel 2, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel -Eigen ppt-presentaties -Actuele artikels Boek binnenvaart van Cathy Macharis

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241410
Code:
02241410
Vakcoördinator:
Danny Weckhuysen
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands