Seminarie marketing (2006-2007)

De student werkt zelfstandig aan het door hem gekozen onderwerp ivm Marketing. Hij maakt een paper over dit onderwerp in de vorm van een literatuurstudie aangevuld met een uitgebreide praktische toepassing. Wekelijks presenteert 1 student zijn paper aan de hand van een Powerpoint presentatie en beantwoordt hij de vragen van de mede-studenten en docente ivm dit onderwerp. Alle studenten krijgen 2 dagen voor de presentatie de paper via Toledo/J-schijf of mail doorgestuurd en moeten deze paper uitvoerig gelezen hebben voor de start van de les. Onduidelijkheden en vragen moeten op voorhand opgelijst worden zodat deze na de presentatie vlot overlopen en opgelost kunnen worden. Op basis van de paper, presentatie en aanvullende toelichting door de docente volgt een klasdiscussie/-gesprek over het onderwerp. Tijdens de eerste les wordt er een mediatheek introductie voorzien over het opzoeken en werken met secundaire informatiebronnen (oa. elektronische tijdschriften) en uitleg ivm bronvermelding. Aansluitend op deze introductieles krijgt de student ook de tijd om info over zijn onderwerp op te zoeken. Tevens wordt er door de docente een algemene herhalingsles gegeven over de belangrijkste marketingprincipes.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op WWW
 • Andere: de studenten krijgen informatie over e-bronnen tij
 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • peer assessment

B. Omschrijving

De student bespreekt uitvoerig met de docente het onderwerp dat hij gaat behandelen, de bronnen die hij hiervoor kan gebruiken en een mogelijk indeling van de paper.
OA:
02253300
Code:
02253300
Vakcoördinator:
Caroline Van Looy
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands