uitvoeringstechnieken (2006-2007)

Uitvoerings- en transformatie technieken - De beitelgeometrie --- Invloed op de verspaning --- Spaanbreken - De gereedschapsmaterialen --- Koolstofstaal, Snelstaal --- Hardmetaal, Keramisch materiaal - De slijtage van de gereedschappen - De fysische studie van de verspaning --- Krachten, snelheden, afschuifhoek - De technische studie van de verspaning - De Taylorvergelijking --- De snijsnelheid --- De standtijd - De veralgemeende Taylorvergelijking - De benadering van Kronenberg - De snijkrachten --- Hoofdsnijkracht --- Specifieke snijkracht - De bepaling van het vermogen --- De kritische spaandoorsnede - Het verspaningsdiagram - Oefeningen --- Snijsnelheid, kracht en vermogen - De studie van de beperkingen --- Nauwkeurigheid --- Ruwheid --- De verspaningsvoorwaarden - De economische standtijd - De standtijd maximale productie

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De studenten hebben een algemene kennis van de verspaningsparameters, De studenten zijn in staat: - een keuze te maken van de gereedschappen - te analyseren welke factoren de verspaning beïnvloeden - te analyseren welke factoren de kostprijs van de verspaning beïnvloeden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Begrippen van krachten, snelheden en vermogens Begrip van de eigenschappen van metalen Ruimtelijk inzicht. Basiskennis van draai- freesbewerkingen. Geometrische vergelijkingen Foutenleer en statistiek uit de kandidatuurjaren

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Vermeiren Jan 2004 Cursus uitvoeringstechnieken. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding hoorcollege met mogelijkheid tot vragen stellen
OA:
03201021
Code:
03201021
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands