ICT in marketing (2006-2007)

MS Excel XP 2003: Extra topics MS Word XP 2003: Extra topics MS Access XP 2003: Beginners Dreamweaver MX 2004 Integratie van Office paketten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De computer leren gebruiken als hulpmiddel in de Marketing. Geïntegreerd toepassen van de MS Office-onderdelen: word, excel, access, powerpoint en e-mail. De basisbeginselen van "webpagina's maken" onder de knie krijgen. Een beeld krijgen van de kracht en mogelijkheden van de verschillende PC pakketten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die in het eerste jaar geslaagd zijn, worden tot deze cursus toegelaten. Buitenlandse studenten moeten niveau 4 van het talenportfolio hebben bereikt. Bovendien moeten zij bij het departementshoofd een aavraag indienen om tot de cursus toegelaten te worden.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursusmateriaal over elk onderdeel, aangevuld met oefeningen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
08270780
Code:
08270780
Vakcoördinator:
Ben Haest
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands