Varkenshouderij (2006-2007)

Zeugenhouderij/biggen/vleesvarkens - Inleiding tot de varkenshouderij - bedrijfseconomische en foktechnische parameters - Foktechnische en bedrijfseconomische aspecten - Reproductie en bronst - Bevruchting en dracht - Partus en lactatie - De gespeende big - De ontwikkeling van het varken - Weerstandsverhoging van het varken/hygiëne en gezondheidsbewaking Fokkerij en selectie - Erfelijkheid en selectie - Genetica bij het varken - Fokmethoden - Vervangingsstrategie - Opfok van gelten en jonge beren - Exterieurbeoordeling, langleefbaarheid en reproductie - Fokwaardeschattingen bij varkens Slachtkwaliteit - Van spierweefsel tot vlees - Vleeskwaliteit - Karkaskwaliteit - Emotionele kwaliteit Voeding en voedermiddelen/rantsoenen en conditie - vertering bij het varken - voedermiddelen en hun samenstelling - stofwisseling - energieaanbod - energiebehoefte - additieven - voedermethoden en voedersystemen - huisvestingssysteem en conditie - praktische rantsoenbepaling voor (opfok-)zeugen, productieve beren, biggen, vleesvarkens

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB-DZ-EC5: Toedienen van eerste hulp bij dieren -Begeleiden bij en toedienen van eerste hulp bij dieren.
 • AB-DZ-EC8: Uitvoeren van diagnostische laboratorium testen - Uitvoeren van diagnostische testen inclusief de voorbereiding, het verzamelen en onderhouden van de bijhorende apparatuur en materialen.
Toelichting:
De varkenshouderij wordt in al zijn aspecten besproken zowel foktechnisch als economisch. De studenten kunnen de ketenstructuur van de varkenshouderijsector schematisch voorstellen en het belang van de sector inschatten. De studenten kunnen technische productieresultaten berekenen en interpreteren. De studenten hebben inzicht in de bedrijfsvoering van verschillende varkensbedrijven

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Varkenshouderij - zeugen, Jos Van Thielen, 2006 Varkenshouderij - voeding, Jos Van Thielen, 2006 Varkenshouderij - Fokkerij en selectie, Jos Van Thielen, 2006 Varkenshouderij - slachtkwaliteit, Jos Van Thielen, 2006

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03292380
Code:
03292380
Vakcoördinator:
Jos Van Thielen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands