Verwarming en Koeltechniek Lab (2006-2007)

- Vullen en vacumeren van een koelinstallatie - Werking en onderzoek van een split-systeem - Werking en onderzoek van een warmtepomp - Berekenen van een koelinstallatie - Adap-Kool regelsysteem - Gasbranders + condensatieketel - Hydraulisch inregelen - Verwarmingssystemen, radiatoren/convectoren - Berekenen van een CV-installatie - Tweetrapsbrander - Blauwe vlambrander

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
Toelichting:
- De bachelor in de elektromechanica kan een gasbrander en stookoliebrander afstellen volgens de heersende milieunormen; - De bachelor in de elektromechanica kan een verwarmingsinstallatie hydraulisch inregelen; - De bachelor in de elektromechanica kan een koelinstallatie vacumeren, vullen, opstarten en de veiligheidscomponenten instellen; - De bachelor in de elektromechanica kan een foutenanalyse doen voor een gesteld probleem van een compressiekoelmachine; - De bachelor in de elektromechanica kan een blauwe vlam brander afstellen volgens de heersende milieunormen;

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs - energie1 - energie 2 Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

eigen cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210447
Code:
05210447
Vakcoördinator:
Paul De Schepper
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands