Duitse correspondentie 2 (2006-2007)

De cursus, die enkel via Toledo toegankelijk is, omvat in de eerste plaats tips en normen in verband met brieven en e-mails. In het derde jaar bevat de cursus een opsomming met de belangrijkste aspecten van de opbouw en de woordenschat van zakelijke correspondentie en wordt een hele reeks briefsoorten besproken en ingeoefend. Datzelfde gebeurt ook voor zakelijke e-mails. Gesimuleerde telefoongesprekken vormen een aanvulling bij de schriftelijke communicatie per brief of e-mail. De cursus bevat ook een lijst met websites die aspecten van de zakelijke communicatie verder uitdiepen.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
De studenten worden vertrouwd gemaakt met verschillende vormen van moderne schriftelijke externe communicatie in het Duits.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eindcompetenties van het overeenkomstige vak in het tweede jaar: Duits: Correspondentie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Essers, Jan 2004, Duitse correspondentie, cursus via http://toledo.khk.be/ Van Geel, Jan 2005 Eerste Hulp Bij Vertalen (thematische lijst met websites) Van Geel, Jan 2006 Bijlage correspondentie met DIN 5008/2005 Website OM www.komma-net.de/

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241921
Code:
02241921
Vakcoördinator:
Jan Van Geel
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Duits