Vermogenelektronica (2006-2007)

-Diodegelijkrichters -Thyristorgelijkrichters -Modulatieprincipes van frequentieomvormers voor asynchrone motoren -Parametreren van frequentieomvormers -Dimensionering en beveiliging van vermogenelektronische componenten -AC-regelingen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
Toelichting:
De bachelor elektromechanica kan het schema van de verschillende thyristorschakelingen tekenen en de werking ervan uitleggen. De bachelor elektromechanica kan de werking en de opbouw van een frequentieomvormer uitleggen. De bachelor elektromechanica kan het schema van de verschillende vermogenregelingen tekenen en de werking ervan uitleggen. De bachelor elektromechanica kan assisteren bij de ontwikkeling van vermogenelektronische systemen en componenten. De bachelor elektromechanica kan advies verlenen bij aankoop en verkoop van vermogenelektronische systemen en componenten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - Toegepaste elektriciteit 2de jaar

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

cursus vermogenelektronica auteur: Ward Vandermeulen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210577
Code:
05210577
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands