Stage (2006-2007)

De student kan theorie integreren in praktijk, leert kritisch kijken en denken en leert verantwoord handelen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • Andere: Doelstellingen en opdrachtenbundel

B. Verplichte leermiddelen

Demeurichy,R. (2006) Doelstellingen en opdrachtenbundel. Niet gepubliceerde cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • Andere: stage-opdrachten

B. Omschrijving

. Studenten worden op stage begeleid door de hoofdverpleegkundige en mentor.
OA:
07284050
Code:
07284050
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
1+2
Studiepunten:
25
Onderwijstaal:
Nederlands