Voedertechniek - TLO (2006-2007)

Berekening van rantsoenen voor varkens Zelf mengen van voeders Kennismaking met teelttechniek van granen en mais Kwalitatieve genetica: basisprincipes van de genetica, algemene wetten van de genetica, bijzondere overervingspatronen, toepassingen en vraagstukken Kwantitatieve genetica: principes van de majorgenetica, overervingsprofielen in populatie, populatiegenetica, indexaties en fokwaardeberekeningen, toepassingen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen rantsoenen van de verschillende diergroepen berekenen en vertalen naar de praktijk toe. De studenten zijn in staat voedergewassen (granen en maïs) te telen. Inzichtelijke en parate kennis van de erfelijkheidsleer. Kunnen toepassen van erfelijkheidswetten en de kwantitatieve genetica in de belangrijkste veeteelttakken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03293260
Code:
03293260
Vakcoördinator:
Serge Wauters
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands