Organisatie van de verpleegkunde (2006-2007)

 1. Inzicht in de gezondheidseconomie Inleiding Wat is gezondheidseconomie Basisprincipes van gezondheidseconomie Determinanten van de gezondheid Consumptie van gezondheidszorg Economische evaluatie van gezondheidszorgprogramma's
 2. Ziekenhuiswetgeving
 3. Financiering van de gezondheidszorg en de ziekenhuizen in Belgiƫ

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: kranten

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • begeleide zelfstudie
 • Andere:

B. Omschrijving

Hoorcollege, discussies, zelf kranten bijhouden en relevante artikels meebrengen en bediscussiƫren in de les

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
09289390
Code:
09289390
Vakcoördinator:
Lieve Devos
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands