Activerende functie (2006-2007)

Wat is activerend werken? Vormgeven aan een project Methodieken Omgaan met macht

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen hun streven naar ervaringsgericht en emancipatiebevorderend werken aantonen; zij kunnen op een professionele manier een activeringsproces op gang brengen, bevorderen en begeleiden. Studenten willen en kunnen nadenken over de relatie tussen het algemene beleid ten aanzien van activering in de samenleving en de concrete realiteit in een activeringsproject. Studenten willen en kunnen actief bijdragen tot dit beleid vanuit het perspectief van emancipatiebevorderend werken, rechtvaardigheid en solidariteit. Eigen professionaliteit moet verhinderen dat politieke regie de werker herleidt tot uitvoerder of onderaannemer van een (lokaal) bestuur (de logica van de oveheid, resp. bureaucratie). Studenten kunnen aantonen dat hun denken en doen erop gericht is om voor/met mensen ruimte voor dialoog en actie te creƫren. Zij kunnen aantonen dat deze keuze resulteert uit hun eigen professionalisme en niet samenvalt met een volkomen sturing door burgers (de logica van de markt met haar vraagsturing).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Verrydt Jef, 2005, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel, 120p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
04232121
Code:
04232121
Vakcoördinator:
Jef Verrydt
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands