Cases en marketingprojecten (2006-2007)

Simulatie van een complete handelstransactie binnen de virtuele firma AnyWear

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
Oefenfirma basis -Studenten kunnen hun werk in de oefenfirma organiseren, verdelen en plannen -Studenten kunne met de verschillende bureautica en ICT-tools werken -Studenten kunnen contacten met klanten, docenten en collega’s leggen en uitbreiden Extra -Studenten kunnen blijk geven van inzicht in de zakelijke wereld -Studenten kunnen blijk geven van motivatie en inzicht -Studenten kunnen dankzij de nodige feedback zichzelf en de andere medewerkers evalueren en hun eigen leerproces bijsturen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

raadpleeg de websites van: cofep europen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02243260
Code:
02243260
Vakcoördinator:
Marc Clerkx
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands