Marktonderzoek (2006-2007)

1. Waarommarktonderzoek verrichten 2.Verschillende types van marktonderzoek 3. Deskresearch en standaardonderzoeken 4. Exploratief onderzoek 5. Beschrijvend onderzoek a. enquêtemethodes b.steekproefmethodes c. grootte van de steekproef d. opstellen van een vragenlijst e. veldwerk f. gegevensvoorbereiding en verwerking 6. Verklarend onderzoek 7. Experimenten 8. Gebruik van SPSS en Excel in marktonderzoek

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
In staat zijn op zelfstandige basis zelf een marktonderzoek uit te voeren van A tot Z. Kritisch beoordelen van marktonderzoekgegevens die aangereikt worden door standaardonderzoeken zoals Nielsen en GfK. Gericht deskresearch kunnen uitvoeren via opzoekingen op Internet. Kunnen werken met statistische pakketten zoals Excel en SPSS Conclusies kunnen trekken uit marktonderzoekgegevens.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Kennis van excel op basis informatica cursus van het eerste jaar Basisbegrippen van statistiek op basis cursus statistiek van het eerste jaar

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • Andere: spss

B. Verplichte leermiddelen

Permanente evaluatie en eindexamen bestaande uit een gesloten en openboek gedeelte Gebruikt cursusmateriaal Marktonderzoek, Offermans en De Laet, Standaard uitgeverij, 2004 Softwarepakket SPSS

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
08270860
Code:
08270860
Vakcoördinator:
Ben Haest
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands