netwerken (aanvullingen) (2006-2007)

-Vervolg inleiding lokale netwerken -Configuring Routers, +OSPF, +EIGRP, +ACL's -Configuring Switches, +Spanning tree, +VLAN's, +VTP -Analyseren en oplossen van problemen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 05. Leiding geven
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De student kan: - Een LAN netwerk ontwerpen en configureren aan de hand van routers en switches.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cisco Network Academy leeromgeving CCNA 3

C. Aanbevolen leermiddelen

CCNA 3 and 4 Companion Guide (Cisco Networking Academy Program) 3rd Edition ISBN13: 9781587131134

A. Types

 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

OA:
03200341
Code:
03200341
Vakcoördinator:
Staf Vermeulen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands