Financiële analyse (2006-2007)

- Basiselementen en situering van de financiële analyse in de Belgische context - Herwerking van balans en resultatenrekening - Horizontale en verticale analyse - Vermogensstromen en kasstromen - Ratio-analyse: - Liquiditeit - Solvabiliteit - Rendabiliteit - Toegevoegde waarde - Toepassingen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten hebben inzicht in de technieken om de financiële toestand van een onderneming te beoordelen. Studenten kunnen een gegeven balans en resultatenrekening interpreteren aan de hand van deze technieken. Studenten kunnen een Belgische wettelijke jaarrekening analyseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben met succes de cursus algemeen boekhouden (niveau 1 bedrijfsmanagement) gevolgd.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Lieckens Christine, 2006, Financiële analyse. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 70p. + bijlagen

C. Aanbevolen leermiddelen

Ooghe Hubert en Van Wymeersch Charles, 2006, Handboek financiële analyse van de onderneming, deel 1 en 2, Intersentia, Antwerpen,tweede uitgave,507p, en 163p,

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241670
Code:
02241670
Vakcoördinator:
Christine Lieckens
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands