Financieel beleid (2006-2007)

De cursus financieel beleid begint met het deel kostprijsberekening. Eerst worden een aantal basisbegrippen verduidelijkt. De verschillende soorten kosten en de verdeling van indirecte kosten krijgen specifieke aandacht. Vervolgens komen de technieken full costing en direct costing uitgebreid aan bod. Activity Based Costing is de laatste kostprijsberekeningsmethode die wordt uitgediept. Tenslotte wordt een specifieke toepassing binnen het wegvervoer geanalyseerd. In het onderdeel financiële analyse worden de belangrijkste financiële ratio's en analysetechnieken aangeleerd en toegepast op een concrete bedrijfssituatie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- Studenten kunnen de belangrijkste financiële ratio's toepassen op eenvoudige bedrijfssituaties - Studenten kunnen de belangrijkste financiële ratio's interpreteren - Studenten kunnen een onderscheid maken tussen de belangrijkste methoden van kostprijsberekening - Studenten kunnen de kostprijs berekenen van een product, dienst, afdeling of bedrijfseenheid - Studenten kunnen de impact van een kostprijsberekeningsmethode op het bedrijfsresultaat inschatten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zie de eindcompetenties van het voorafgaand vak in het eerste jaar

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Thijs Hilde, 2006, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Cost Accounting, 2006, De Boeck, Antwerpen, 366p.

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241480
Code:
02241480
Vakcoördinator:
Hilde Thijs
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands