Elektronica 1 (2006-2007)

-Toepassen van Wet van Ohm op serie en paralleschakelingen van weerstanden -Oplossen van weerstandsnetwerken via Superpositie en Thévenin. -De stroomgeleiding in halfgeleiders kunnen verklaren met als resultaat de werking van de diode kunnen uitleggen. -Clipping en inverse clippingschakelingen kunnen oplossen. -Dubbelzijdige gelijkrichting met afvlakking en stabilisatie kunnen uitleggen -De transistorwerking kunnen uitleggen -Oefeningen op versterkende schakelingen met transistoren kunnen oplossen -Oefeningen op versterkende schakelingen met FET' s kunnen oplossen -Eenvoudige praktische schakelingen kunnen verklaren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
Toelichting:
-De bachelor Elektromechanica kan de eigenschappen van de elementaire elektronische komponenten zoals een weerstand en een condensator en de elektronische wetmatigheden zoals de Wet van Ohm, serie en parallelformules van de komponenten uitleggen en herkennen in elektronische schakelingen. -De bachelor Elektromechanica kan de stroomgeleiding in geleiders, halfgeleiders en isolatoren uitleggen. -De bachelor Elektromechanica kan de werking van een diode uitleggen en herkennen in elektronische schakelingen. -De bachelor Elektromechanica kan een gegeven elektronische schakelingen met diodes en weerstanden analyseren. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen . Hij kan de bekomen oplossingen kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren. -De bachelor Elektromechanica kan de werking van een transistor en een FET uitleggen en herkennen in elektronische schakelingen, -De bachelor Elektromechanica kan een gegeven elektronische schakelingen met transistoren , Fets en weerstanden analyseren. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen . Hij kan de bekomen oplossingen kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren. -De bachelor Elektromechanica kan een gegeven praktische schakeling analyseren,kritischbekijken , de werking ervan onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Mertens Peter, 2005, Elektronica, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen,205p Mertens Peter, 2004, Elektronica basisprincipes, Niet gepubliceerde cursus powerpoint, KHKempen, 160 p

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210356
Code:
05210356
Vakcoördinator:
Peter Mertens
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands