Engels (2006-2007)

De cursus oefent de vier vaardigheden via teksten, video, dictations, Internet: grammatica en voorbereiding meerdaagse Londenreis. In de cursus leren we aan hoe een tekst zelf te verwerken. De behandelde teksten zijn "authentic" en "up-to-date. Dictees in de klas bij het begin van de les verscherpen na verloop van tijd de accurate schrijfvaardigheid. Samenvattingen van teksten en schrijfoefeningen uit het handboek worden regelmatig gecorrigeerd. Structuur en grammatica worden zo verder verfijnd..Het audio-materiaal bestaat uit native drills en interviews op de bijgaande cassettes van het handboek, alsook uit videoprogramma's. De spreekvaardigheid wordt aangewakkerd door het geven van vertrouwen aan de studenten in role plays waarin bedrijfssituaties worden gespeeld en de regelmatige uitnodiging tot spreken tijdens de les dragen ertoe bij dat men een inzicht verwerft in deze vaardigheid. Een meerdaagse Londenreis waarvoor de studenten in groep een brochure samenstellen, draagt bij tot de authentieke kennismaking met de Engelse cultuur en een project bereidt de studenten voor op de werkzaamheden en de structuur van het bedrijfsleven. De studenten leren vlotte en doeltreffende handelsbrieven schrijven. Het gaat o.a. om volgende briefsoorten: infoverstrekking, infoaanvraag, offerteaanvraag, offerte, bestelling, bevestiging van bestelling, verkoopbrief, klacht, behandeling van klacht. Ook worden thema's als verpakking, transport en verzekering behandeld. Beoogd eindniveau: CEFR B2

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Basiscompetentie 1: De studenten OM kunnen zakelijke communicatie zelfstandig afwikkelen. Extra competenties: 1.De studenten OM bezitten de vereiste taalkennis om zakelijke informatie af te handelen. 2.De studenten OM kunnen de benodigde zakelijke informatie verzamelen en beoordelen. 3.De studenten OM kunnen zakelijke informatie verwerken en presenteren 4.De studenten OM kunnen een geschikte communicatiestrategie voor zakelijke situaties bepalen. Basiscompetentie 2: De studenten OM kunnen hun werk en de daartoe benodigde competenties managen. Extra competenties: De studenten OM kunnen hun werk organiseren en zelfstandig uitvoeren. De studenten OM kunnen in een team en een organisatie werken. De studenten OM werken aan hun verdere professionalisering.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes het eerste jaar hebben doorlopen, worden toegelaten tot de cursus. Internationale studenten moeten level B1Engels van het talenportfolio voor volwassenen hebben verworven, en een aanvraag tot toelating indienen bij het departementshoofd.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Mark Powell, 2004, In Company, Upper Intermediate, Macmillan, 159p. Zelfstudie 1. Verplichte Lectuur 10 artikels uit Engelse en/of Amerikaanse kranten en /of tijdschriften, daterend van september van het academiejaar of later. Minimum 1 pag. A4, maximum 3 pag. A4 formaat per artikel. De kopies van de artikels dienen uiterlijk de laatste les voor de blokperiode in een kaft en op naam ingeleverd te worden. Human interest stories uit sensatiebladen komen niet in aanmerking. De studenten worden tijdens het mondeling examen ondervraagd over de woordenschat en de algemene inhoud van twee van de artikels. De studenten moeten elk 15 vooraf aangeduide woorden kunnen verklaren, liefst in het Engels. Ze moeten de artikels bovendien vlot kunnen lezen in goed en duidelijk verstaanbaar Engels.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De student kan steeds een beroep doen op monitoraat
OA:
08270090
Code:
08270090
Vakcoördinator:
Fred Geysels
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Onderwijstaal:
Engels