Duits 2 (2006-2007)

In Duits 2 krijg je een introductie op de naamvallen. De nadruk ligt op communiceren, zowel professioneel als privé. Luisterfragmenten dienen daarbij als model.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen zich mondeling en schriftelijk in het Duits uitdrukken, ook in bedrijfseconomische contexten. De studenten kunnen de nieuwe woordenschat, idiomatische uitdrukkingen en grammaticale structuren toepassen in improvisatierollen. De studenten kunnen zich in het Duits voorstellen en contacten leggen, afspraken maken, klanten ontvangen, telefoongesprekken voeren, informatie inwinnen, de weg beschrijven enz.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We verwijzen naar de bereikte competenties aan het einde van semester 1.

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Handboeken: - Thematische Woordenschat Duits. (2003). Amsterdam: Intertaal.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02251002
Code:
02251002
Vakcoördinator:
Chris Hoogsteyns
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Duits