Management Accounting (2006-2007)

Hoofdstuk 1 Inleiding 1, accountinginformatie, financial en management accounting 2, management accounting 3, de wijzigende rol van de management accountant Hoofdstuk 2 Kostenbegrippen en kostprijscomponenten 1, kosten en kostprijs 2, kostenindeling 3, totale kostprijs 4, integrale productiekostprijs 5, different cost for different purposes 6, schatten van kostenfuncties Hoofdstuk 3 Break-even analyse 1 basismodel 2 sensitiviteitsanalyse 3, uitbreiding basismodel 4, meerdere kostenveroorzakers Hoofdstuk 4 Job order costing Hoofdstuk 5 Process costing Hoofdstuk 6 Activity based costing Hoofdstuk 7 Standaardkostencalculatie 1, actual costing versus standard costing 2, normal costing Hoofdstuk 8 Standaardkostencalculatie: verschillenanalyse 1, verschillenanalyse van de directe productiekosten 2, verschillenanalyse van de indirecte productiekosten 3, ABC verschillenanalyse Hoofdstuk 9 Variabele kostprijsberekening Hoofdstuk 10 De verwerking van kosten van afgekeurde producten Hoofdstuk 11 Dienstverlenende afdelingen en hun kosten Hoofdstuk 12 De gemeenschappelijke productieprocessen en hun verwerking

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

voorkennis van algemeen boekhouden is aangewezen,

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Jorissen, A. e.a., Cost accounting, Standaard Uitgeverij, 2001, ISBN 90 341 1195 7 Powerpointpresentatie op basis van het handboek van Zimmerman, Management accounting for decision making and control Verplichte en/of aanbevolen lectuur Zimmerman: Management accounting for decision making and control,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Monitoraat na afspraak
OA:
08271140
Code:
08271140
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands