Businessmarketing (2006-2007)

CRM Klachtenbeheer retentiemarketing Inleiding en belang van Business relaties Verschilpunten met Consumentenmarketing Aankoopgedrag binnen de business omgeving (OEM, retail en overheid) Studie van de sociale marketing

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
De student is zich bewust van de specifieke eigenheid van marketing management in diverse situaties De student kan de marketinginstrumenten gebruiken in de specifieke marketingsituaties De student kan zich ook aanpassen aan de diverse marketingsituaties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We verwijzen naar de competenties van de cursussen 'marketing' in de voorgaande jaren.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

VIEHOFF, J.H.R.M. HOLZHAUER, Industriële Marketing, Stenfert Kroese. Drs. FFO & JELLUMA, V. KYMPERS, L. e.a. Toegepaste Industriële Marketing, Kluwer. PORTER, M. The Competitive Advantage of Nations. KYMPERS, L. e.a. Export Management, Wolters-Noordhoff.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • projectwerk

B. Omschrijving

Het individuele projectwerk moet je in staat stellen om zelfstandig na te denken over een probleemstelling en hierover een standpunt in te nemen. Dit standpunt moet je ook in je projectwerk kunnen verdedigen aan de hand van literatuurstudie en praktijkgetuignissen.

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
02243100
Code:
02243100
Vakcoördinator:
Marc Clerkx
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands